Jiří Kovanda: Lovec

date of exhibition: 2016/10/13 - 2016/11/20
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
V roce 2013 jsem pro galerii Krobath ve Vídni udělal výstavu, v jejíž hlavní roli byl sokl. Klasický bílý výstavní sokl. Princip byl jednoduchý. Něco, co obvykle jen slouží a má úlohu zcela podřízenou čemusi „vyššímu“, něco, co obvykle vůbec nevnímáme, stojí najednou ve středu pozornosti, v hlavní roli. Těžko můžu psát o nadcházející výstavě, když v tuhle chvíli ještě vůbec nevím, jak bude vypadat, ale dejme tomu, že můj přístup bude obdobný. (Jiří Kovanda)