Ondřej Brody & Kristofer Paetau: Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead

date of exhibition: 2017/09/07 - 2017/10/13
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: kolektivní

notes:
Touto výstavou slaví umělci Ondřej Brody & Kristofer Paetau svůj „návrat“ k umění; vyprávějí v ní příběh o dalším zvláštním projektu nazvaném Snoop Morenga Dog Bonaparte Not Dead. Brody & Paetau jsou konceptuálními umělci a přáteli, kteří dříve vytvářeli podivné, provokativní umění. Jejich umělecká strategie byla svou doslovností a přímočarostí mnohdy trapná. Kritičnost jejich děl by bylo možné charakterizovat jako „homeopatickou” ve smyslu „podobné se léčí podobným” (latinsky: Similia similibus curentur). Jejich „umělecká teorie” se zdála být založena na nepochopené a zkomolené citaci několika vět z knihy „Mein Kampf” („Můj boj”) Adolfa Hitlera: „Snaží-li se umělec bouřit vůči železné logice Moci, dostává se do konfliktu s pravidly, kterým je coby umělec dlužen za svou existenci. Jeho jednání proti Moci tak nutně vede k jeho vlastnímu pádu. Moc může být samozřejmě po jistý čas vysmívána, ale její pomsta se nakonec dostaví.”