Návod na použití Jiřího Koláře

date of exhibition: 2016/06/23 - 2016/09/19
institution: Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění)
type of exhibition: kolektivní