Vladimír Ambroz: Akce / Actions

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2018   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2018   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
Program
published, title (subtitle)
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2018)