Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy

date of exhibition: 2017/12/08 - 2018/04/29
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní