David Tremlett: Místnosti a jejich zdi / Rooms and Their Walls

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   David Tremlett: Místnosti a jejich zdi / Rooms and Their Walls