Emil Filla: Kresby a grafika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1934   Katalog výstavy Emila Filly pořádané Skupinou V.U. v Brně