Emil Filla, Antonín Procházka

type: kolektivní
place of exhibition: Klub přátel umění v Brně
date of exhibition: 1908/02

Emil Filla, Antonín Procházka

person   born
Filla Emil   4. 4. 1882    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    

Emil Filla, Antonín Procházka

diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle)
  2005   Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění