Dívání se v Poděbradech

date of exhibition: 2007/11/17 - 2007/12/030
institution: Havířský kostelík Nanebevzetí Panny Marie
type of exhibition: kolektivní