Tvůrčí skupina Mánes

date of exhibition: 1959
institution: Závody 9. května - Jawa
type of exhibition: kolektivní