Jiří Anderle

date of exhibition: 2016/04/27 - 2016/05/22
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: autorská

notes:
Na zahájení vystoupil Jaroslav Hutka.