Nablízko a nadostřel 5

date of exhibition: 2015/05/17 - 2015/06/28
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní