Nablízko a nadostřel 5

institution, city, address
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy), zámek Klenová