Karel Stehlík

date of exhibition: 1982
institution: Městské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská