Dějiny textilní techniky

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1959   200 let textilního tisku