Setkání s Jindřichem Štreitem

person, born
Štreit Jindřich, 5. 9. 1946