Eva Kyselicová: Maľba

type: autorská
place of exhibition: Galéria a predajňa SFVU Dielo
date of exhibition: 1990/04/04 - 1990/04/24
event time (invitation): 1990/04/04 - 1990/04/24

Eva Kyselicová: Maľba

person   born
Kyselicová Szabová Eva   3. 10. 1945    

Eva Kyselicová: Maľba

institution, city, address
Dom Slovenskej kultúry, Praha, Purkyňova 4/53
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _

Eva Kyselicová: Maľba

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1990   Eva Kyselicová: Maľba