Milan Kunc: Obrazy a instalace

date of exhibition: 1996/06/26 - 1996/09/01
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská