Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

person, born
Štreit Jindřich, 5. 9. 1946