Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2002   Jindřich Štreit: Fotografie / Fotóhomok (fotografie z kraje písku)