Andrzej Strumiłło

date of exhibition: 1993/07/20 - 1993/09/26
institution: Muzeum Sztuki w Łódzi
type of exhibition: autorská