Miroslav Pacner: Malé přírodní reliéfy

date of exhibition: 1998/07/25 - 1998/08/14
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská