Markus Döhne, Josef Šnobl: TodSicher

date of exhibition: 1997/03/04 - 1997/03/29
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní