Miloslav Moucha, Wilfried Prager: Návrat k romantismu!

date of exhibition: 2000/03/29 - 2000/05/14
institution: Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
type of exhibition: kolektivní