Bilance 58

date of exhibition: 1958 - 1958/12/20
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní