Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky

date of exhibition: 2003/02/28 - 2003/05/25
institution: Palác Kinských - grafická sbírka NG
type of exhibition: kolektivní

notes:
Sbírka grafiky a kresbyNárodní galerie v Praze