Libor Fára: Hrací stoly 66/67

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Libor Fára: Hrací stoly 66-67
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1967   Fárovy Hrací stoly
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1967   libor fára: hrací stoly / 66-67
Periodical
published, title (subtitle)
1967/11/16   Výtvarná práce (23)(str.11, Výstavy)