Libor Fára: Hrací stoly 66/67

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Libor Fára: Tečka čára…