Lidové slavnosti v obrazech Aloise Fišárka a Vladimíra Sychry

date of exhibition: 1957/04
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní