Non plus ultra. Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800 - 1850

date of exhibition: 2017/10/05 - 2017/12/31
institution: Muzeum Cheb
type of exhibition: kolektivní