Říjen a česká literatura

date of exhibition: 1957
institution: Památník národního písemnictví
type of exhibition: kolektivní