Místo sochy

date of exhibition: 2015/04/18 - 2015/06/21
institution: Kostel sv. Vavřince
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Tvorba deseti zastoupených autorů vychází z tradičních sochařských postupů a problémů. Očišťováním a minimalizací se dostávají k základním tvarům a principům, pracují s primárními geometrickými tvary. Cílem však není nalezení stabilního neměnného řádu, vnímají a zpředmětňují síť vztahů, která s tvorbou a vnímáním díla souvisí – optické iluze, posuny vnímání, významy materiálu, časové a prostorové proměny. Svou tvorbou hledají podobu a pozici sochařství v rámci současné umělecké produkce.
V expozici v kostele svatého Vavřince v Klatovech někteří z nich reagují i na kulturní a estetické významy sakrálního prostoru, vytvářejí dílo pro konkrétní místo.
gkk.cz, 19.5.2018