Nora Blanka Vlášková

date of exhibition: 1982
institution: Malá galerie Československého spisovatele
type of exhibition: autorská

notes:
V katalogu výstava nezmíněna, připojeno na základě rešerší.