Trasa 54

date of exhibition: 1960/03
institution: Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky (VÚZORT)
type of exhibition: kolektivní