Jan Faix: Solmizační studie a etudy

date of exhibition: 2016/10/03 - 2016/11/07
institution: Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX)
type of exhibition: autorská