Daniela Kosová: Keramické objekty

person, born
Kosová Daniela, 15. 5. 1967