Daniela Kosová: Keramické objekty

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Daniela Kosová: Keramické objekty