Jan Konůpek: Kresba, grafika ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni

date of exhibition: 1993
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: autorská