Aleš Knotek, Ladislav Janouch, Václav Zoubek, Josef Velčovský, Ivan Král

date of exhibition: 2018/07/03 - 2018/08/21
institution: Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar)
type of exhibition: kolektivní