Jana Trnková (Jana Trnka)

type: autorská
place of exhibition: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)
date of exhibition: 1998/02-1998/03
event time (catalogue): 1998/02-1998/03

Jana Trnková (Jana Trnka)

person   born
Trnka Jana   26. 12. 1950    

Jana Trnková (Jana Trnka)

institution, city, address
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín), Mierové náměstí 7

Jana Trnková (Jana Trnka)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1997?   Jana Trnková (Jana Trnka)