Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe

date of exhibition: 2018/09/21 - 2019/01/27
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Trojlodí, Salon, Kabinet