Bohdan Lacina: Kresby, obrazy

institution, city, address
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác
Sdružení Q, Brno (Brno-město), _