Všední den v české fotografii 50. a 60. let

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2018/04/12 - 2018/06/17
event time (catalogue): 2018/04/12 - 2018/06/17

note:
Velká galerie

Výstava představuje dosud poněkud opomíjenou skupinu fotografií, vytvořených v Československu v průběhu padesátých a šedesátých let 20. století. Jedná se o relativně krátkou epizodu nenápadně „vloženou" mezi degradaci média v rámci socialistického realismu a naopak jeho výrazné vzepětí v šedesátých letech. Díky svému masovému rozšíření v rámci tisku a knih tehdy domácí fotografii opanovaly snímky, pro něž se později vžilo pojmenování „fotografie všedního dne" či „poezie všedního dne".

Na výstavě je zastoupeno osmnáct nejdůležitějších autorů tohoto proudu, jako byli Boris Baromykin, Miloš Budík, Bohuslav Burian, Pavel Dias, Erich Einhorn, Jan Hajn, Karel Otto Hrubý, Jiří Jeníček, Rupert Kytka, Ivo Přeček či například Marie Šechtlová, a jejich zásadní díla. Ukazuje rovněž dobové použití fotografie v periodickém tisku a v obrazových publikacích, které fotografie všedního dne výrazně proměnila, a dále představuje fenomén takzvaných mezinárodních fotografických salonů, na nichž se velká část autorů také významně uplatnila. Výstava tak nabízí jedinečný pohled do doby, která „žila všedností a žila fotografií". K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae reprezentativní stejnojmenná publikace.

Všední den v české fotografii 50. a 60. let

person   born
Baromykin Boris   29. 5. 1941    
Beran Jan   4. 8. 1913    
Budík Miloš   24. 8. 1935    
Burian Bohuslav   13. 6. 1922    
Dias Pavel   9. 12. 1938    
Einhorn Erich   7. 4. 1928    
Einhornová Milada   10. 10. 1925    
Hajn Jan   17. 10. 1923    
Hrubý Karel   15. 5. 1916    
Jeníček Jiří   8. 3. 1895    
Jírů Václav   31. 7. 1910    
Kytka Rupert   8. 2. 1910    
Pacovský Jaroslav   2. 2. 1906    
Přeček Ivo   12. 9. 1935    
Skoupil Vladimír   12. 5. 1920    
Skoupilová Soňa   15. 2. 1922    
Šechtlová Marie   25. 3. 1928    
Vávra Jaroslav   4. 9. 1920    

Všední den v české fotografii 50. a 60. let

institution, city, address
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Všední den v české fotografii 50. a 60. let

person   born
Bártl Lukáš   1982    

Všední den v české fotografii 50. a 60. let

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
kniha
  published   title (subtitle)
  2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
program
  published   title (subtitle)
  2018   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2018)