Neznáme barokové obrazy zo zbierok Galérie mesta Bratislavy (časť druhá)

date of exhibition: 2003/11/15 - 2004/01/18
institution: Mirbachov palác
type of exhibition: kolektivní