Malíři Vysočiny - Obrazy ze sbírek VČG Pardubice

date of exhibition: 1976
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: kolektivní