Válkovy dřevěné hračky

date of exhibition: 2005/03/25 - 2005/05/22
institution: Suchardův dům
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava, která svým způsobem připomíná místní uměleckou tvorbu. Suchardové byli především umělci a věnovali velikou pozornost dřevořezbě. Práce se dřevem byla pro Novou Paku ovšem typickou. Právě rod Válků navázal poněkud jiným způsobem na místní tradice, kde zajímavou kapitolu tvořilo soustružení dřeva. Jan Válek, který se narodil v roce 1876 ve Smrkovicích u Ostroměře a přišel do Nové Paky a začal se věnovat soustružení, patrně především dřevěných píp. Po první světové válce byl nezaměstnaný, ale pořídil si soustruh a dostal výborný nápad vyrábět dřevěné soustružené hračky. Původně své výrobky prodával pouze po trzích, ale později svoji výrobu rozšířil a jeho tři synové a dcera nakonec postupně vystavěli výrobnu, která měla původní značku „Jan Válek – výroba hraček“. Válkové si uvědomovali, že dřevěné hračky by měly mít jistou estetickou úroveň, proto také přizvali ke spolupráci akademického malíře Josefa Jelínka, který v době předmnichovské republiky působil na reálce v Nové Pace. Všichni tři bratři se věnovali podle svých schopností jednotlivým částem podnikání. Jeden měl talent pro technologii výroby a stroje (Vojta Válek), ekonomickou stránku zajišťoval Ota Válek a Jan Válek měl na starosti uměleckou tvorbu. Do práce se pochopitelně zapojila celá rodina a jejich sestra paní Marta Válková uměla krásně malovat a hračky zdobila nádhernou a přesnou kresbou. Válkovy hračky byly vyváženy především do Holandska, Dánska a měly veliký úspěch. Naposledy byly hračky Válkovy vystaveny v roce 1947 v Nové Pace při slavné Výstavě Podkrkonošského Kraje. Během druhé světové války tvořil rod Válků důležité spojení se západním odbojem, na to v pěkném dopise vzpomíná slavný pilot Adolf Vrána. Po znárodnění firmy Válek pokračovali členové rodiny ve své činnosti ve firmě Tofa, která v podstatě převzala výrobní program původního podniku.
Dík pochopení a vstřícnosti všem potomkům rodiny Válkových se podařilo shromáždit soubor hraček, které vynikají nejen svoji krásou, ale i zajímavými mechanismy. Vedle hraček budou vystaveny i fotografie, dokumenty a studie návrhů hraček. Věřte tomu, že sehnat hračky od firmy Válek nebylo lehké, protože dětem se hračky líbily natolik, že si s nimi hráli až do jejich úplného zničení. Válkové vyráběli i pěkné loutkové divadlo, i to uvidíte na naší výstavě. Je proto dobré, že při zahájení výstavy vystoupí děti z Mateřské školy v Husitské ulici a žáci Základní umělecké školy v Nové Pace. Výstava potrvá až do neděle 22. května 2005. Otevřena bude během celé doby pochopitelně i expozice Klenotnice drahých kamenů a historická expozice v Suchardově domě.
munovapaka.cz. munovapaka.cz, 25.8.2018