Sympoziální keramika: 1966-2012

date of exhibition: 2018/06/15 - 2018/10/07
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní

notes:
vernisáž: 21. 6. 2018
-
Výstava vybraných děl z Mezinárodních sympózií keramiky představí sbírku a jednotlivá sympozia i autory rok po roce počínaje rokem 1966. Vzhledem k letošnímu výročí bude důraz kladen na Mezinárodní keramické sympozium z roku 1968.Alšova jihočeská galerie spravuje kromě rozsáhlé sbírky grafiky, obrazů a plastiky i kvalitní a obsáhlou sbírku keramiky. Idea vzniku sbírky keramických prací úzce souvisela se vznikem Mezinárodního keramického sympozia pořádaného v Bechyni. U jeho zrodu stál v roce 1966 Václav Šerák, Bohumil Dobiáš, Karel Hetteš, Jaroslav Pýcha, Jiří Tichý a Pravoslav Rada. Pro uložení a prezentaci výsledků každoročního tvůrčího setkání umělců v Bechyni byla nově adaptována budova někdejšího zámeckého pivovaru a sýpky.
Sbírka keramiky dnes zahrnuje díla více jak tří set autorů z tuzemska i zahraničí. Bechyňské sympozium často dávalo účastníkům možnost volby tématu i materiálu, osvobozovalo autorskou tvorbu od komerčních závazností a podporovalo osobitost projevu. Od roku 1973 byl směr práce zastoupených umělců každého ročníku sympozia určen volbou tvůrčí problematiky, jejíž řešení se mělo projevit v daném období jako aktuální a společensky potřebné. Výsledky jednotlivých sympozií tak tvoří hodnotnou sbírku dokumentující dobovou evropskou tvorbu a jednotlivé tendence v oboru užitého umění.
Výběr z Mezinárodních keramických sympozií Bechyně představuje odděleně každý rok konaného sympozia s širokým záběrem umělců, témat i způsobu zpracování. Vzhledem k letošnímu výročí je důraz kladen na třetí ročník sympozia, konaného roku 1968.