Košická moderna (Kontexty meziválečného umění)

date of exhibition: 2018/03/18 - 2018/05/27
institution: Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna
type of exhibition: kolektivní

notes:
zámecká jízdárna