Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy

person, born
Buzu Teodor, 3. 5. 1960
Hodný Ladislav, 14. 2. 1943