Peter F. Fischer: Sto pohledů na vodu z Benátek

date of exhibition: 2018/09/25 - 2019/01/12
institution: Galerie Tomáše Vosolsobě
type of exhibition: autorská